Allerslev er en landsby på Sydsjælland med 234 indbyggere (2013). Allerslev er beliggende i Allerslev Sogn fem kilometer syd for Præstø, 12 kilometer nordøst for Vordingborg og 27 kilometer sydøst for Næstved. Landsbyen tilhører Vordingborg Kommune og er beliggende i Region Sjælland.

Allerslev (Sjælland)
Allerslev
Allerslev

Allerslev ligger i et typisk morænelandskab, mod nord og vest var de gamle mosedrag, mod øst var der god frugtbar muldjord. I tidligste tider var der gode jagt og fiskemuligheder, hvilket fortæller os ved fund af de mange flinteredskaber, stenalderbopladser og grave der er konstateret her i området. Endelsen LEV (i Allerslev) er oldnordisk, og er en levning/en arv. Ud fra det må vi formode, at der har boet en stormand her i byen der har overladt området som en arv.

Allerslev kirke er bygget i 1200 tallet, så ud fra det må der jo have boet en del mennesker allerede den gang. Den gamle del af Allerslev lå henholdsvis øst og nord for byen og kirken.

Alle gårde i byen var fæsteejendomme under Oremandsgård og de fleste blev først frikøbt efter Lensafløsningen i 1920.

I 1912 blev banen Præstø-Mern ført igennem Allerslev, og det gav byen et gevaldigt løft.

Fra en statistik anno 1950 kunne det ses, at byen på det tidspunkt havde haft følgende: 14 landejendomme, 5 købmænd, 1 viktualieforretning, 1 bager, 2 skomagere, 1 skrædder m. forretning, 2 tømremestre, 1 muremester, 2 snedkere (1 med fabrik), 1 karetmager med røgeri, 2 smede, 1 barber, 2 damefrisører, 1 gartneri, mejeri, missionshus, skole og ikke at forglemme kroen, der var byens omdrejningspunkt. Et helt lille selvstændigt samfund. Jo, der må have været liv i byen dengang.

Under krigen havde der bl.a. været fabrikation af "generatorbrænde" på et lille område ved stationen, og i det skjulte havde der vist også været en del sortbørs der. Generatorbrænde var en erstatning for benzin. Det fungerede således, at der bag på den enkelte bil blev monteret en såkaldt generator (høj/smal) beholder der ved forbrændingen af brændet dannede gas, til brug i motoren. (i Matadorserien får grisehandler Larsen monteret en sådan beholder på sin lille lastbil, så der kan du se det ved selvsyn).

Byens første skole lå på Rekkendevej, men blev i 1898 flyttet til en nybygget skole på Mønvej. Denne brændte i 1977 og der blev efter en del politisk tovtrækning mellem Allerslev by og Præstø kommune endelig vedtaget, at skolen skulle genopføres, men på en ny adresse, Enghavevej 2.

Kilde